You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zafír Egészség Kft

  • Kosár

  • Üres a kosarad!

0

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

a zafirnet.hu weboldalhoz Hatályos: 2017. április 1-től visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK
 1.AZ ÜZEMELTETŐ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, BEJEGYZÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMAI
 Az üzemeltető neve: Zafír Egészség Korlátozott Felelősségű Társaság Az üzemeltető rövidített neve: Zafír Egészség Kft.
 Az üzemeltető székhelye: 2161 Csomád, Levente u. 14/A.
 Az üzemeltető adószáma: 25534670-2-19
 Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 19 09 518441
 Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-116256/2017.
 Az üzemeltető kamarai nyilvántartási száma: BU22 (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara)
 Az üzemeltető bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank

2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE
 Mobiltelefon: +36/20-917-1422
 e-mail: info@zafirnet.hu Web: www.zafirnet.hu


II. JOGI NYILATKOZAT, KÖTBÉR 3. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
 3.1. A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Zafír Egészség Kft. (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.
 3.2. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

 4. ILLUSZTRÁCIÓK
 4.1. Az illusztrációk forrása a Zafír Egészség Kft., a képek saját szellemi termékei, további felhasználásuk tilos, de a leírtak figyelembevételével felhasználhatóak.

5. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT
 5.1. A weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevélsorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és a Zafír Egészség Kft. szerző jogtulajdonát képezik.
 5.2. A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve és a forrás kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.
 5.3. Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi nettó 100.000 Ft, azaz napi nettó egyszázezer magyar forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.


III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 6. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA, ÉS AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI

6.1. A weboldalon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

6.2. Az üzemeltető a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-116256/2017.). A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől.

6.3. A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (sms) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.
6.4. A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltatók részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az üzemeltető olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

6.5. Az adatkezelés célja a hírlevél listára feliratkozottak elektronikus hírlevélben (e-mailben) történő értesítése ajánlatokról, újdonságokról, akciókról és hírekről, ehhez név és e-mail cím tárolása szükséges. Ezen felül esetleges bekért adatok csak statisztikai célokat szolgálnak.
6.6. Üzemeltető a Google és a Facebook hirdetési rendszerei által nyújtott lehetőségeket használja. Ennek megfelelően a két rendszer anonim módon gyűjtött információit remarketing célokra használja, melyek testre szabottabb hirdetések megjelenítését teszik lehetővé.
 6.7. A szerverek automatikusan naplózzák a felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezen információk kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosulnak.
 6.8. Egyes szolgáltatások egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a felhasználók számítógépén. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés, kosár, megtekintett termékek). A regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.

7. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT
 7.1. A feliratkozás önkéntesen történik. A feliratkozás dupla megerősítéses (úgynevezett kettős opt-in) rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk, és nem kezeljük. A hírlevek küldése és kezelése a MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308) rendszeren keresztül történik.
 7.2. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik küldött elektronikus levél alján elhelyezett leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az adatmódosító linkre kattintva, vagy az adatmódosítási igénynek az ügyfélszolgálat e-mail címére (info@zafirnet.hu) történő jelzésével.

7.3. A feliratkozáskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett, kezelt adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját, illetve esetenként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk. A jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinkben tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt) rendszeresen biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk.

 7.4. A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni.

7.5. Az Avtv. 27. §-a alapján bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. Az adatvédelmi biztoshoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg. Az adatvédelmi biztoshoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, adatvédelmi biztos honlapja az alábbi címen érhető el: http://abiweb.obh.hu/abi/

7.6. A weboldal számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. 

8. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSI FELTÉTELEI

8.1. A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

8.2. A weboldalon található valamennyi megrendelési űrlap kitöltésével és a „Megrendelés” (vagy hasonló értelmű szóval, kifejezéssel jelölt) gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni a visszaigazoló levélben található feltételeknek megfelelően. A végszámlát a termék árának beérkezését követően kézbesítjük a csomaggal együtt.

8.3. A termékeinket postai úton szállítjuk ki, a megrendelés megérkezését követő 7 munkanapon belül. A szállítás díjának alapjául a Magyar Posta mindenkor érvényes ajánlott küldemény díjszabását vesszük.

9. KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE

9.1. Az üzemeltető forgalomban lévő kedvezményes kuponjainak összege (amely minden esetben bruttó összegben van megadva) a mindenkori számla bruttó végösszegéből kerül levonásra. A kuponok kizárólag a megadott érvényességi időn belül válthatók be, készpénzre nem válthatóak és más kedvezménnyel nem vonhatók össze. Egy vásárlásnál csak egy kupon használható fel. A kuponokat kizárólag azokra a termékekre és/vagy szolgáltatásokra lehet beváltani, amelyek a kuponon feltüntetésre kerültek. Több, adott időszakban érvényben lévő kedvezmény közül egy vásárlásnál kizárólag egy fajta kedvezmény érvényesíthető.

10. SZERZŐI JOGOK, KÖTBÉR

10.1. A megrendelhető termékek és szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt állnak. A termékek és szolgáltatások a Zafír Egészség Kft. szerző jogtulajdonát képezik. A termékekről, szolgáltatásokról tilos másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori árának kettőszázszorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

11. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

11.1. A Zafír Egészség Kft. a törvényben előírt elállási időszakon belül pénzvisszafizetési garanciát vállal az általa postázott és bontatlan csomagolásban visszaküldött termékekre. Felbontott termékekre a pénzvisszafizetési garancia nem érvényesíthető. Ettől Üzemeltető egyedileg meghatározott feltételekkel eltérhet a megrendelő javára. Az egyedi feltételekről minden esetben külön írásos megállapodás szükséges.

12. TERMÉKMEGRENDELÉSEK VISSZAUTASÍTÁSA

12.1. Zafír Egészség kft-nek joga van visszautasítani minden olyan képzésjelentkezést vagy termékmegrendelést – ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is –, amely üzleti érdekeit sértheti (például hasonló területen tevékenykedő, konkurens, vagy annak tűnő cég megrendelése, jelentkezése esetén). A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a teljes befizetett összeg visszatérítésre kerül a befizető részére. A döntés jogát a szervező fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a képzésre. 

13. HIRDETÉSI FELTÉTELEK, HIRDETÉSI DÍJ

13.1. A weboldalon, a weboldalt üzemeltető cég tevékenységeivel konkurens vállalkozók illetve cégek csak hirdetési díj megfizetése mellett népszerűsíthetik saját termékeiket, illetve szolgáltatásaikat. Konkurens terméknek illetve szolgáltatásnak minősül minden olyan termék illetve szolgáltatás, amely vagy amelyhez hasonló a weboldalon feltüntetve kapható, illetve megrendelhető.

13.2. A termék vagy szolgáltatás népszerűsítése akár közvetlen, akár közvetett formában megvalósulhat, ideértve, de nem kizárólag: tanácsadás egy hozzászólónak, új téma indítása, saját szakértelem hirdetése, a Zafír Egészség Kft., annak tulajdonosai, munkatársai és együttműködő partnerei szakértelmének megkérdőjelezése, negatív színben történő feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.

13.3. Ha a hozzászólásból működő link által, vagy egyéb formában elérhető a hozzászóló, vagy az általa képviselt vállalkozás vagy cég kínálata, az esetben a cég hirdetési díjat köteles fizetni az Üzemeltető részére. A konkurens hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa képviselt vállalkozás vagy cég a "Küldés" gomb lenyomásával automatikusan elfogadja a hirdetési feltételeket, és vállalja a hirdetési díj számla ellenében történő megfizetését. A hirdetési díj nettó 100.000 Ft / hozzászólás.

13.4. A weboldal üzemeltetője jogosult a konkurens hozzászólást törölni, de a hirdetési díj a törléstől függetlenül esedékes. A törölt hozzászólást az üzemeltető – a vita elkerülése érdekében, ténytanúsítás céljából – elektronikusan megőrzi.

14. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT

14.1. A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók. 14.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.